სიახლეები
25-07-2018
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრი შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოში (IVSC) გაწევრიანდა ვრცლად
11-10-2014
სემინარი ბიზნესის შეფასებაში ვრცლად
01-12-2013
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრში შინანაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ტრეინინგი და სერტიფიცირება გაიარეს ვრცლად
02-11-2013
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრმა ბიზნესის შეფასებაში ტრეინინგი ჩაატარა ვრცლად
07-08-2013
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრმა აკრედიტაცია გაიარა ვრცლად
All Rights Reserved by © Professional Development Center