სიახლეები

შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრმა აკრედიტაცია გაიარა

იხილეთ მიბმული ფაილი

2013  წლის 6 აგვისტოს შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანომ აკრედიტაცია გაიარა  საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნულ ორგანოში - აკრედიტაციის ცენტრში. 

სერტიფიკაციის ორგანოს აკრედიტაციის სფეროებია:

  • უძრავი ქონების შემფასებლების სერტიფიცირება.
  • მოძრავი ქონების შემფასებლების სერტიფიცირება.
  • საჯარო რეესტრის უფლებთა რეგისტრაციის  ელექტრონული პროგრამის მომხმარებლების სერტიფიცირება.
  • სამეწარმეო რეესტრის ელექტრონული  პროგრამის მომხმარებლების სერტიფიცირება
  • ბიზნესის შემფასებელთა სერტიფცირება.

სერტიფიკაციის ორგანო აკრედიტებულია საერთაშორისო  სტანდარტის – ISO/IEC 17024:2010 - “ზოგადი მოთხოვნები ორგანოებისადმი, რომლებიც პერსონალის სერტიფიკაციას ახორციელებენ”  მოთხოვნების შესაბამისად.  აკრედიტაციის მოწმობა №GAC-PC-002.
 

უკან
All Rights Reserved by © Professional Development Center