სიახლეები

შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრში შინანაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ტრეინინგი და სერტიფიცირება გაიარეს

2013 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამინისტროს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველოს ექსპერტებმა უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასებაში პროფესიული მომზადების სრული კურსი გაირეს. ტრეინინგის მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ მიეღოთ თეორიული ცოდნა, გამოემუშავებინათ ძრითადი პრაქტიკული უნარ-ჩვევები  და დაუფლებოდნენ შემფასებლის პროფესიას შეფასების საერთაშორისო სტანდრატების 2011 წლის მე-8 გამოცემის შესაბამისად.

2013 წლის დეკემბერში კი სერტიფიკაციის ორგანომ მათი სერტიფიცირება განახორციელა და წარმატებულ მაძიებლებს უძრავი და მოძრავი ქონების შემფასებლის სერტიფიკატები გადასცა.

უკან
All Rights Reserved by © Professional Development Center